La discapacitat psicosocial i la necessitat d’un model de suport basat en el respecte dels drets humans