L’estigma i l’autoestigma. Continguts i efectes de discriminació