El cicle de vulneració de drets i els seus efectes en la salut mental