Les barreres psicosocials des d’una perspectiva interseccional de gènere